ชุมชนแชมเปี้ยน Awards

กิจกรรมชุมชนแชมเปี้ยน Awards ครั้งที่1 จัดขึ้นเพื่อมอบราวัลให้แก่ สุดยอด Influencer ประจำภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคตะวันออก) เพื่อเป็นเกียรติที่พวกเขาได้เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันชุมชนในพื้นที่ของตัวเองให้เป็นที่รู้จัก   แสดงให้เห็นถึงพลังของ Influencer ท้องถิ่น ที่เป็น Soft Power ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตโดยใช้หลักเกณฑ์ในการวัดผลจาก

  • การนำเสนอ Content ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ
  • Character ของ Influencer ที่น่าติดตาม
  • Performance ในการส่งงาน
  • Engagement ในช่องทาง Social Media 
  • การมีส่วนร่วมกับชุมชน

ผู้ที่ได้รับรางวัลชุมชนแชมเปี้ยน Awards ครั้งที่ 1 ได้แก่

1.พรเจริญ ปุณณะการีสุดยอด Influencer ประจำภาคกลาง
2.กรรนิกา อินต๊ะคำวัง สุดยอด Influencer ประจำภาคเหนือ
3.ฟาญาร์ นววานิช สุดยอด Influencer ประจำภาคใต้
4.แม็กซ์  อิมโมเนน สุดยอด Influencer ประจำภาคตะวันออก
5.ประณิธาน สมทางดี สุดยอด Influencer ประจำภาคอีสาน

ซึ่งสุดยอด Influencer ทั้ง 5 ภูมิภาค จะได้รับโล่รางวัล และเป็นตัวแทนในการบอกเล่าของดีของเด็ดในภูมิภาคของตัวเอง ในนาม Influencer ชุมชนแชมเปี้ยน  เพื่อเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับ Influencer หน้าใหม่ที่จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกโครงการชุมชนแชมเปี้ยนในรุ่นต่อไป

ภาพบรรยากาศแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมงาน

แชมเปี้ยนประจำภาคใต้

คุณฟาญาร์ นววานิช สุดยอด Influencer ประจำภาคใต้ 

แชมเปี้ยนประจำภาคกลาง

คุณพรเจริญ ปุณณะการี สุดยอด Influencer ประจำภาคกลาง

แชมเปี้ยนประจำภาคตะวันออก

คุณแม็กซ์  อิมโมเนน สุดยอด Influencer ประจำภาคตะวันออก

แชมเปี้ยนประจำภาคเหนือ

คุณกรรนิกา อินต๊ะคำวัง  สุดยอด Influencer ประจำภาคเหนือ

แชมเปี้ยนประจำภาคอีสาน

คุณประณิธาน สมทางดี   สุดยอด Influencer ประจำภาคอีสาน

สุดยอด Influencer ชุมชนแชมเปี้ยนประจำทั้ง 5 ภูมิภาค