อบรมเสริมทักษะ Influencer

อบรมทักษะอินฟลูเอนเซอร์

โครงการ“ชุมชนแชมเปี้ยน” ขึ้น ภายใต้แนวคิด เปลี่ยน  “คนธรรมดา” ให้กลายเป็น Influencer เพื่อเฟ้นหา Influencer หน้าใหม่ เป็นตัวแทนชุมชนในการผลิต Content โชว์ของดีของเด็ดในพื้นที่ของตัวเอง เป้าหมายคือครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด 878 อำเภอ ทั่วประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจท้องถิ่นให้เติบโต

ปัจจุบันได้มี Influencer เข้าร่วมโครงการฯครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด  และโครงการฯได้ดำเนินการขยายเครือข่าย Influencer ให้ครอบคลุมทั้ง 878 อำเภอ ด้วยการรับสมัคร Influencer หน้าใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งทำกิจกรรมร่วมสนุกและเสริมสร้างทักษะให้กับสมาชิกทั้งในระบบ Online และ On Ground  ที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรมเสริมสร้างทักษะให้กับสมาชิก   ที่จะพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเป็น Influencer ไปแล้ว 2 ครั้งด้วยกัน    ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจสมัครสมาชิกและเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 1,300 คน เพื่อพัฒนาและต่อยอดให้พวกเขาได้เป็นตัวแทนชุมชนในการผลิต Content โชว์ของดีของเด็ดในพื้นที่ของตัวเอง เผยแพร่ทั้งในแพลตฟอร์มออนไลน์และสื่อโทรทัศน์

บรรยากาศการอบรม เปลี่ยนคนธรรมดาให้กายเป็น Influencer  ครั้งที่ 1 

พิธีกร คุณ แจนโล่-ธนภัทร ศุภวรรณาวิวัฒน์ กล่าวสวัสดี และต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน สมาชิกออนไลน์

แขกผู้มีเกียรติและพันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุนโครงการชุมชนแชมเปี้ยนถ่ายภาพร่วมกัน

ช่องทางทำเงิน

วิทยากรรับเชิญ (คุณฟาง) รัฐโรจน์ จิตรพนา Creative Marketing & Content Creator ให้ความรู้เรื่อง Influencer Marketing “Attention War of Influencers and media”

วิทยากรคุณ สรดิเทพ ศุภจรรยา, Strategic Partner Manager จาก Facebook ให้ความรู้เรื่อง “สังคม Facebook สู่ช่องทางทำเงิน”

วิทยากรคุณธรรมชาติ โยธาจุล Creator of The Year TikTok Award Thailand 2022 ให้ความรู้เรื่อง เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็น Influencer และ สร้างตัวตนให้เป็น “ธรรมชาติ”

ผู้เข้าร่วมอบรมซักถามวิทยากร

บรรยากาศการอบรม เปลี่ยนคนธรรมดาให้กายเป็น Influencer  ครั้งที่ 2 

อบรมทักษะอินฟลูเอนเซอร์

คุณธชปาณ ปิติตรานันท์ หรือ Here’s Jae (เจ) ครีเอเตอร์ดิจิทัลให้ความรู้เรื่อง“มือถือเครื่องเดียวก็เฟี๊ยวได้”  เรียนรู้เทคนิคถ่ายภาพ การตัดต่อ

อบรมทักษะอินฟลูเอนเซอร์

คุณสถาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ให้ความรู้เรื่อง Influencer ชุมชน สู่การเป็นนักข่าวท้องถิ่น

คุณฐิติรัตน์ ถาวรวนกิจ ให้ความรู้เรื่อง เรียนรู้การสร้างตัวตน สร้างรายได้ ใน TikTok

ภาพถ่ายรวมวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม

ร้านมาดามแซ่บ หนึ่งใน Influencer ของโครงการที่มาร่วมออกร้านในงาน

ร้านวสช.ท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่าง   หนึ่งใน Influencer ของโครงการที่มาร่วมออกร้านในงาน

ร้านรังไหมประดิษฐ์   หนึ่งใน Influencer ของโครงการที่มาร่วมออกร้านในงาน