ประเพณีบุญคูณลาน

ประเพณีให้ทานไฟ

วันนี้..ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีให้ทานไฟ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมกราคม ณ วัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒๑ มกราคม ๒๕๖๗  ณ วัดพระเขียนไชยมนตรี ตำบลไชยมนตรี  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

๒๗ มกราคม ๒๕๖๗  ณ วัดโพธิ์ทอง ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วัดหัวอิฐ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช