มัจฉาบาน ตำนานเขาสมิง ครั้งที่ 3

มัจฉาบาน ตำนานเข้าสมิง ตราด

ขอเชิญเที่ยวชมงาน “มัจฉาบาน ตำนานเขาสมิง ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง ชมนิทรรศการและเลือกซื้อสินค้า กล้วยไม้ อุปกรณ์การปลูก ปุ๋ย ยา ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง ร่วมกับ ชมรมกล้วยไม้เมืองตราด ได้ร่วมกันจัดงาน “มัจฉาบาน ตำนานเขาสมิง ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้พื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์, ให้ความรู้และพัฒนาการเพาะเลี้ยงกลัวยไม้, การปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนให้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพืชพันธุ์ท้องถิ่น, เพื่อเสริมสร้างให้เกิดอาชีพแก่ชุมชน และเพื่อประชาสัมพันธ์กล้วยไม้พื้นเมืองของจังหวัดตราดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมภายในงานอาทิ เช่น การประกวดกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ การสาธิตการปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์กล้วยไม้ การประกวดกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ, การประกวดเฟิร์นสาย, การสาธิตการปลูกเลี้ยงกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ, การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้, การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร, พันธุ์ไม้, วัสดุอุปกรณ์การเกษตร, สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดตราดและจังหวัดต่างๆ เป็นต้น