ใครรู้จักบ้าง “กี่จี๊” ประเพณีมัดมือ

ประเพณีมัดมือ

มัดมือ (กี่ จึ๊) เป็นประเพณีที่ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจะทำในทุกพื้นที่ ซึ่งในชุมชนแม่คองซ้ายก็ทำเช่นกัน เป็นการที่ผู้เฒ่าผู้แก่ผูกข้อมือให้แก่ลูกหลาน โดยใน 1 รอบปี จะมีการมัดมืออยู่ 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นช่วงต้นปี และครั้งที่ 2 จะอยู่ระหว่างกลางปี ซึ่งความหมายเป็นการมัดมือปีใหม่ให้กับคนในครอบครัวและชุมชน ซึ่งสมาชิกในชุมชนที่อยู่ที่ต่างๆก็จะพร้อมใจกันกลับมาบ้านเพื่อมัดมือ รับพรจากผู้ใหญ่ เหมือนเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ให้กับชีวิต ซึ่งในหลายๆครั้งทางชุมชนก็จะเชิญชวนคนภายนอกที่สนิทสนมมาร่วมพิธีในชุมชนด้วย

#มัดมือ #กี่จึ๊ #ชุมชนแชมเปี้ยน