ประเพณีทำบุญเจดีย์ “มาบุ๊โคะ” สืบทอดกันมา 200 ปี

“มาบุ๊โคะ” ประเพณีเก่าแก่ของชาวกะเหรี่ยง สืบทอดต่อกันมา 200 ปี เกิดขึ้นในหมู่บ้าน มอทะ-หม่องกั๊วะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง โดยชาวปกาเกอะญอ ที่นับถือฤๅษี (ด้ายขาว) จะประกอบพิธีไหว้เจดีย์ หรือที่เรียกว่า “มาบุ๊โคะ” โดยมีเจ้าพิธีเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณประกอบพิธีทั้งเวลาเช้า และตอนค่ำ เพื่อเป็นระลึกถึงคุณดิน ฟ้า ข้าว อาหาร และธรรมชาติต่างๆที่ตนเองได้กินได้ใช้มาตลอดทั้งปี

@chumchoncham

เปิดตำนาน พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ที่สืบต่อกันมา กว่า 200 ปี? วันนี้เราพามาชมพิธีกรรมสุด Unseen ที่น้อยคนจะได้เห็นจะเป็นอย่างไรไปชมกัน influencerเล่าเรื่อง ชุมชนแชมเปี้ยน หยกเล่าเรื่อง

♬ original sound – ชุมชนแชมเปี้ยน – ชุมชนแชมเปี้ยน
#Influencerเล่าเรื่อง #หยกเล่าเรื่อง