งานมหกรรมวัฒนธรรมสานสัมพันธ์อิ้วเมี่ยนโลก ครั้งที่ 6 จังหวัดพะเยา

สานสัมพันธ์อิ้วเมี่ยนโลก

จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมสานสัมพันธ์อิ้วเมี่ยนโลก ครั้งที่ 6 จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

มีกิจกรรมภายในงานมากมาย เช่น

  • ประชุมเสวนาอิ้วเมี่ยนโลกภายใต้หัวข้อ “เหลียวมองอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”
  • มหกรรมคอนเสิร์ตอิ้วเมี่ยน และประกวดร้องเพลงอิ้วเมี่ยนร่วมสมัย/ดั้งเดิม
  • ขบวนแห่ชาติพันธ์ุอิ้วเมี่ยนสุดอลังการ
  • การประกวด Miss Iu-Mien 2024
  • การเดินแบบชุดเครื่องเงิน /เครื่องแต่งกายอิ้วเมี่ยน
  • FAM TRIP สานสัมพันธ์อิ้วเมี่ยน

#อิ้วเมี่ยนหนึ่งเดียวร่วมด้วยช่วยกัน #มหกรรมวัฒนธรรมสานสัมพันธ์อิ้วเมี่ยนโลกครั้งที่6 #worldiumienculturalfestival6th