รวมพลังแห่งศรัทธา ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ

พระอรหันธาตุ

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย รัฐบาลเชิญชวนศาสนิกชนรวมพลังแห่งศรัทธา ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย ประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และ 3 ภูมิภาค ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ของทุกวัน

ส่วนจังหวัดอื่น มีกำหนดการดังนี้ค่ะ

  • 5 – 8 มีนาคม 2567
    • ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
  • 10 – 13 มีนาคม 2567
    • ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี
  • 15 – 18 มีนาคม 2567
    • ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่

มาร่วมนำหลักธรรม สร้างสันติธรรม เพื่อก้าวไปสู่การเป็นศตวรรษแห่งธรรม(Dharma Centuries) สร้างความสงบสุขแก่สังคมและประเทศชาติ