เทศกาลลานตาลันตา ครั้งที่ 19

ลานตาลันตา

 เทศกาลประเพณีเพื่อยกระดับไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด กระบี่ จึงต้องมีการจัดประชุมหารือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดกระบี่ที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญอย่างยิ่ง คืออำเภอเกาะลันตาที่ให้ความร่วมมือมาประชุม เสนอแนะ เล่าเรื่องราวการจัดงานที่ผ่านมา ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน ในวันที่ 7-9 มีนาคมนี้

 งานลานตา ลันตา เป็นงานที่มีเอกลักษณ์การนำเสนอความเป็นชุมชนวัฒธรรม ไทย จีน มุสลิม พี่น้องอุรักลาโว้ย ที่ตั้งถิ่นฐานบนเกาะลันตา มีประวัติความเป็นมาจึงเป็นโจทย์ที่ตอบใจชาวลันตาที่จะสรุปรูปแบบการจัดงานที่ต้องรักษาเอกลักษณ์งาน ลานตา ลันตามที่ผ่านมาและสอดคล้องกับการที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานปลัดสำนักงานกระทรวงวัฒนธรรม

ขอคุณภาพจากเพจ มองลันตาผ่านเลนส์ Ko Lanta Thru Lens #เกาะลันตา #ลานตาลันตา