งานทำบุญถวายอดีตเจ้าเมืองหน้าด่าน 7 หัวเมือง

วัดท่าขนุน

👉สภาวัฒนธรรมอำเภอทองผาภูมิ เทศบาลตำบลท่าขนุน เทศบาลตำบลทองผาภูมิและวัดท่าขนุน เห็นความสำคัญของอดีตเจ้าเมืองหน้าด่าน ซึ่งมีคุณูปการต่อบ้านเมืองจึงกำหนดจัดงานทำบุญถวายอดีตเจ้าเมืองหน้าด่าน  7 หัวเมือง โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา กำหนดจัดในช่วงวันมาฆบูชา มีการจัดกิจกรรม พิธีบวงสรวงสักการะถวายอดีตเจ้าเมืองหน้าด่าน ๗ หัวเมือง ซึ่งในวันงานจะมีทายาทอดีตเจ้าเมืองหน้าด่าน 7 หัวเมืองมาร่วมกิจกรรม มีขบวนแห่ชาติพันธุ์เทิดไท้องค์ราชัน นิทรรศการมอญ

#วัดท่าขนุน