ประเพณีแห่รอยพระพุทธบาทผ้า และชักเย่อเกวียนพระบาท จ.จันทบุรี

พระพุทธบาทผ้า

การละเล่น ชักเย่อเกวียนพระบาท เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกับประเพณีชักพระบาทของชาวตะปอน โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ชาวบ้านแถบตำบลตะปอน จะมีการแห่ผ้าพระบาท มีงานบุญที่ทำร่วมกันที่วัด และร่วมกันเล่นชักเย่อเกวียนพระบาทอย่างสนุกสนาน 

เกวียนพระบาท หมายถึง เกวียนและผ้าพระบาท สิ่งสำคัญที่สุดคือ ผ้าพระบาท เป็นผ้าผืนใหญ่ที่มีความกว้าง 1.5 เมตร ยาว 7 เมตร บนผ้าเขียนรอยพระบาทจำลองสี่รอยซ้อนกัน ตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาเชื่อว่ารอยพระบาทสี่รอยนี้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ครับ

งานจัดวันที่ 13-15 เมษายน 2567 เวลา : 09.00 – 17.00 น. 
สถานที่ : วัดในวัดตะปอนน้อย หมู่2 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี