งานประเพณีประจำปีศาลเจ้าขั้มชั้นเกว็ดหวอง (เจ้าพ่อสามภูเขา)

ชุมชนชาวจีนราชบุรี

เป็นการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี ที่ถือได้ว่ามีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น และมีการสีบทอดวัฒนธรรมประเพณีกันมาอย่างยาวนาน มีตลาดและชุมชน ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้ อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี และเป็นแหล่งชุมชนวัฒนธรรม ไทย-จีนแคะ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ภายในงาน มีพิธีสักการะศาลเจ้าชั้มชั้นเกว็ดหวอง (เจ้าพ่อสามภูเขา) ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิประโยชน์มวลชนห้วยกระบอก และชมรมจีนแคะห้วยกระบอก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สาธุชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว มีการเชิดสิงโต มังกร และจัดการแสดงอุปรากรจีน (งิ้ว)

งานจัดระหว่างวันที่ 2 – 7 เมษายน 2567 
ณ ศาลเจ้าชั้มชั้นเกว็ดหวอง (เจ้าพ่อสามภูเขา) ชุมชนจีนแคะห้วยกระบอก ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี