สงกรานต์แล้ว ไปสรงน้ำพระพุทธรุปทองคำ ณ วัดท่าขนุนกัน!

พระพุทธรูปทองคำ

พบกับขบวนเเห่พระพุทธรูปทองคำปางสมาธิ ทรงเครื่องพระจักรพรรดิของวัดท่าขนุน สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระครูวิลาศกาญจนธรรม,ดร. เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน อายุครบ 60 ปี ด้วยแรงศรัทธาของญาติโยม และพระครูวิลาศกาญจนธรรม,ดร. ใช้ทองคำบริสุทธิ์น้ำหนัก 97.575 กิโลกรัม ขนาดหน้าตัก 19 นิ้วในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 พระครูวิลาศกาญจนธรรม พร้อมด้วยญาติโยม จัดพิธีบวงสรวงและเททองหล่อพระพุทธรูปทองคำ ณ วัดท่าขนุน ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอัญเชิญประดิษฐานในศาลาร้อยปีหลวงปู่สาย วัดท่าขนุน ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว เข้ามากราบไหว้สักการะได้ตลอดทั้งปี

ในช่วงประเพณีวันสงกรานต์เทศบาลตำบลทองผาภูมิจะอัญเชิญพระพุทธรูปทองคำขึ้นบนรถบุบผชาติ มีประชาชนชาวตำบลท่าขนุนเดินขบวนแห่ และร่วมสรงน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ของไทย แห่รอบเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เริ่มจากหน้าเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ไปยังวัดท่าขนุน เมื่อขบวนแห่มาถึงบริเวณวัดท่าขนุน จะมีการสรงน้ำพระพุทธรูปทองคำพร้อมด้วยรูปหล่อบูรพาจารย์วัดท่าขนุน และสรงน้ำพระสงฆ์วัดท่าขนุน