งานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่53

มะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว

ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 7 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ บริเวณสนามโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ชม การประกวดผลผลิตทางการเกษตร นิทรรศการการเกษตร ชิม มะม่วงแปดริ้วหลากสายพันธุ์ ข้าวเหนียวมะม่วง อาหารและของดีเมืองแปดริ้ว ชอป มะม่วงคุณภาพ จากสวนเกษตรกร ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน พันธุ์ไม้หลากหลายชนิด แชร์ ถ่ายรูปและ Check in เมื่อมาเที่ยวงาน รับของที่ระลึกสมนาคุณ ไร้เงินสด สแกนจ่ายได้ทุกร้านค้าภายในงาน

แล้วพบกันที่งานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 53 #งานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว