ประเพณีสงกรานต์แห่ปราสาทผึ้ง ที่กาญจนบุรี

แห่ปราสาทผึ้ง

อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี จัดขึ้นในช่วงวันสงกรานต์ ในวันที่ 17 เมษายน ของทุกปี ชาวบ้านจะนำปราสาทผึ้งไปประกอบพิธี โดยการแห่ปราสาทผึ้งไปรอบหมู่บ้านและนำกลับไปตั้งที่วัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา กิจกรรมที่จัดภายในงาน ได้แก่ การรดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การสาธิตการทำดอกผึ้ง การทำบุญตักบาตร การจัดนิทรรศการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

แห่ปราสาทผึ้ง
แห่ปราสาทผึ้ง
แห่ปราสาทผึ้ง

งานจัดวันที่ : 13 – 17 เมษายน 2567 เวลา : 09.00 – 17.00 น.
วัดหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี