สงกรานต์ลาวเวียง เป็นยังไง ต้องไปดู!

สงกรานต์ลาวเวียง

วัดตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2567 ภายในงานสงกรานต์ลาวเวียง ได้มีการประกอบพิธี ทางศาสนา สรงน้ำพระ นมัสการหลวงพ่อดำ วัดตะคร้ำเอน 

มีการแสดงของกลุ่มลาวเวียง เช่น รำซ้อนคู่ และบาสโลบ การสาธิตอาหารพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ของชุมชนลาวเวียงตะคร้ำเอน และมีขบวนแห่กลองยาว

วันที่ : 13 – 15 เมษายน 2567
วัดตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี