ประเพณีมหาสงกรานต์ จังหวัดเชียงราย

มหาสงกรานต์เชียงของ

ที่ว่าการอำเภอเชียงของ ร่วมกับทุกหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในอำเภอเชียงของ ขอเชิญร่วมงาน “ประเพณีมหาสงกรานต์” อำเภอเชียงของ ในวันที่ 12-16 เมษายน 2567 โดยมีกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่และหลากหลาย จัดขึ้นในหลายจุดพื้นที่อำเภอเชียงของ 🔫

เชิญชวนนักท่องเที่ยวและชาวเชียงของมาร่วมกันสืบสานอนุรักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมอันดี และม่วนจอยไปกับเทศกาลมหาสงกรานต์ที่เชียงของ ..สาดน้ำให้ฉ่ำปอดไปด้วยกัน 💦