โพสต์เวลาไหน โพสต์ให้ปัง ฉบับปี 2024

ข้อมูลจาก Market think ได้รวบรวมเวลาในการลงโพสต์ที่ดีที่สุดในแต่ละแพล็ตฟอร์มมาฝาก

FacebookInstgramTiktok
พุธ : 7.00 – 16.00
พฤหัสบดี : 6.00 – 16.00
จันทร์,อังคาร : 9.00 – 10.00
พุธ : 05.00, 11.00, 15.00
พฤหัสบดี : 12.00 – 17.00
ศุกร์ : 9.00 – 10.00ม 17.00 – 18.00
อังคาร : 2.00, 4.00, 9.00
พฤหัสบดี : 9.00, 12.00, 19.00
เวลาที่เหมาะสมกับการโพสต์คอนเทนต์แต่ละช่องทาง

ทั้งนี้อย่าลืมว่าเวลาเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น สิ่งสำคัญคือเนื้อหา คุณภาพ และความน่าสนใจของคอนเทนต์ ยังเป็นอันดับ 1 ที่ส่งผลต่อยอดเอนเกจเมนต์ค่ะ #ใบหยกเล่าเรื่อง #ชุมชนแชมเปี้ยน