โครงการสืบสานประเพณีบวงสรวงพระกู่ทอง

กู่ทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน โดยการนำของท่าน บุญแฝง เถิงบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน ได้ดำเนินโครงการสืบสานประเพณีบวงสรวงพระกู่ทอง ณ บ้านกุดหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลปอพาน ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยปี ของชาวบ้านกุดหลวง

ซึ่งมี พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วม ภายในงานมีการถวายภัตตาหารเช้าพร้อมจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ พุทธศาสนิกชนประชาชนในเขตตำบลปอพานทั้ง 16 หมู่บ้าน ร่วมกันถวายดอกไม้ธูปเทียนพร้อมปิดทององค์พระกู่ทอง พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพล ชมขบวนแห่พานดอกไม้หน้าวัดบ้านกุดหลวง บูชาเทพที่โต๊ะบวงสรวง สรงน้ำพระกู่ทองพร้อมเปลี่ยนผ้าองค์พระกู่ทอง ชมกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลปอพานรำบวงสรวงพระกู่ทอง

วันที่ 18 – 19 เมษายน 2567
สถานที่ : วัดบ้านกุดหลวง ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม