งานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี

งานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 200 ปี และกราบสักการะพระศรีเมือง องค์หลวงพ่อแก่นจันทน์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองราชบุรี และพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับประทานจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดราชบุรี และใกล้เคียงได้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตลอดการจัดงาน 

ชมพิพิธภัณฑ์ทหารช่าง และกิจกรรมการแสดงจากหน่วยงานต่าง ๆ ถ่ายรูปกับจุดเช็คอิน ประตูเมืองโบราณสุดคลาสสิค และ จุดใหม่เอี่ยมสะพานขึงทางรถไฟแห่งเดียวในประเทศไทย, มหกรรมอาหารจากร้านอาหารชื่อดัง และร้านอาหารอร่อยของจังหวัดราชบุรี , ชม ชิม ชอปผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าราคาถูก สวนสนุก การละเล่นต่าง ๆ และชมการแสดงดนตรีทุกคืน

วันที่ : 26 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567 เวลา : 09.00 – 22.00 น.
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี