ประเพณีไทยทรงดำประจำปี 2567 กาญจนบุรี

ไทยทรงดำ

งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ กำหนด จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน รักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยทรงดำ และส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน โดยมีกิจกรรมการแสดงมหรสพ การสมโภชวิหารบัว การแสดงมวยไทยและการละเล่นต่าง ๆ ซึ่งนับว่าเป็นงานพบปะของพี่น้องชาวไทยทรงดำจากหลายภูมิภาค

วันที่ 27 เมษายน 2567
สถานที่ : วัดพรหมนิมิต ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี