พิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง

ยกพระขึ้นน้ำ

พิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง เป็นประเพณีที่กระทำสืบเนื่องมาช้านาน โดยจะจัดงานขึ้นตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี ด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอานุภาพของหลวงพ่อโสธร ทำให้ประชาชนทั่วทุกสารทิศ ต่างเลื่อมใสศรัทธา เดินทางมานมัสการกราบไหว้อยู่เป็นประจำ นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา #งานประเพณีพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ครั้งยิ่งใหญ่ในรอบปีที่ 254 ประจำปี 2567 ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร

วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2567
เวลา 14.00 น. พิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง
เวลา 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ “ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร”และพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลของวัด
เวลา 18.00 น. คณะนางรำถวายหลวงพ่อโสธร จำนวน 2,540 คน
วันที่ 20,21,23,24 เมษายน พ.ศ.2567
เวลา 17.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ “ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร” และพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลของวัด

เปิดพระอุโบสถให้สักการะองค์หลวงพ่อโสธร จนถึงเวลา 22.00 น. และช่วงกลางคืนมีการแสดงโขนจากกรมศิลปากรและการแสดงของนักเรียน นักศึกษ เพื่ออนุรักษ์ศิปละวัฒนธรรมไทย จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานสืบสานประเพณีตามวันและเวลาดังกล่าว