คอนเทนต์แบบไหน เหมาะกับคนวัยไหน?!

ผู้ชมแต่ละช่วงวัย ส่วนใหญ่เขาชอบดูคอนเทนต์อะไรกันบ้าง ข้อมูลจาก Line Today ได้รวบรวมคอนเทนต์ที่ผู้ชมแต่ละช่วงวัยชอบดูมากที่สุดไว้ค่ะ

เริ่มจากกลุ่มแรก ผู้ชมอายุต่ำกว่า 20 ปี จะสนใจเนื้อหาบันเทิง และ ข่าวทั่วไป ซึ่งนับเป็นสัดส่วนถึง 80% ของเนื้อหาที่คนกลุ่มนี้บริโภค

กลุ่มที่ 2 ผู้ชมอายุ 20 – 30 ปี จะสนใจเนื้อหาบันเทิงมากที่สุด โดยเฉพาะ “บันเทิงเอเชีย” ไปพร้อมๆกับการตื่นตัวติดตามเรื่องการเมือง โดยมีการรับชมสูงขึ้นถึง 67%

กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ชมอายุ 30 – 40 ปีขึ้นไป จะสนใจคอนเทนต์ดวงชะตาราศี ลอตเตอรี ไลฟ์สไตล์-กินเที่ยว

และกลุ่มสุดท้าย ผู้ชมวัย 50 ปีขึ้นไป : เป็นกลุ่มวัยที่มีความสนใจโดยเฉลี่ยหลากหลายที่สุด ตั้งแต่เศรษฐกิจ กีฬา สังคม การเมือง ต่างประเทศ และบันเทิง

เรารู้ Insight ของแต่ละกลุ่มกันไปแล้ว ก็สามารถนำไปต่อยอดเป็นคอนเทนต์เลิศ ๆ เสิร์ฟให้ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้แล้วค่ะ #ใบหยกเล่าเรื่อง #Influencerเล่าเรื่อง