สายมูห้ามพลาด กับตำนาน “ควันธูปที่ไม่เคยดับ”

เปิดตำนาน “ควันธูปที่ไม่เคยดับ” ชุมชนแชมเปี้ยนจะพาไปเช็คอินที่ศาลเจ้าเกาะเรียน พิกัดสายมู ที่เป็นเสมือนศูนย์รวมใจของชาวบ้านเกาะเรียน ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา ที่นี่มีเรื่องเล่า ที่นี่มีเรื่องราว  กับคำกล่าวขานที่ว่า “ควันธูป” ในศาลเจ้า “ไม่เคยดับ” #ชุมชนแชมเปี้ยน #สายมู

ควันธูปที่ไม่เคยดับ