โบราณว่า คนมีปานคือคนที่กลับชาติมาเกิด?!

ปานกลับชาติมาเกิด

คนโบราณเขามีความเชื่อกันว่า ใครที่เกิดมามีปานแดง ปานดำบนร่างกาย ได้เกิดมาในชาติที่แล้ว แต่เสียชีวิตแต่เด็ก พ่อแม่จึงอยากป้ายผิวลูกเพื่อทำตำหนิเอาไว้ หากไปเจอเด็กที่ไหนที่มีตำหนิเหมือนกัน จะได้จำได้และทราบว่าลูกที่เสียชีวิตไปกลับชาติมาเกิดใหม่แล้ว หรือบางบ้านก็เชื่อกันว่าเป็นบรรพบุรุษที่กลับมาเกิด และถูกป้ายตำหนิเอาไว้ ซึ่งหากเป็นปานแดงหมายถึงถูกป้ายด้วยปูนแดง หากเป็นปานดำหมายถึงถูกป้ายด้วยถ่าน

ว่ากันเป็นเรื่องเป็นราว แต่บอกเลยว่าแอดไปหาข้อมูลมาได้ความว่า “ปานแต่กำเนิด” คือ ความผิดปกติของสีผิว และหรือความผิดปกติของความเรียบเนียนของผิวซึ่งพบในทารกแรกเกิดหรือในช่วงอายุขวบปีแรก ซึ่งปานมีหลายชนิด และเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ที่แตกต่างกันไป เช่น เซลล์ผิวหนัง หลอดเลือด ทางเดินน้ำเหลืองและกล้ามเนื้อ ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า อะไรเป็นสาเหตุของการเกิดปาน และปานก็ไม่ใช่ความผิดปกติที่เกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ซึ่งปานบางชนิดก็สามารถเลือนหายไปเองโดยไม่ต้องรักษา ปานบางชนิก็คงตัวไม่มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงอยู่กับเราไปตลอดชีวิต แต่ปานที่มีลักษณะขยายขนาดตามพื้นที่ผิวของร่างกาย ส่วนใหญ่มักจะมีอาการผิดปกติร่วมด้วย ซึ่งอันนี้ต้องได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาทางรักษาเป็นลำดับถัดไปค่ะ

ที่มาของข้อมูล: คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล