ประเพณี บุญบั้งไฟกบใหญ่แกดำ

บุญบั้งไฟกบใหญ่แกดำ

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กบประเพณีบุญบั้งไฟกบใหญ่แกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดงานประเพณีประจำปีของอำเภอขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “บุญบั้งไฟกบใหญ่แกดำ” (kaedam big frog and racket festival) เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นของชาวแกดำ คือ บุญบั้งไฟ การอนุรักษ์พันธุ์กบ ความเป็นธรรมชาติในพื้นที่อำเภอแกดำ และยังเป็นการรักษาระบบนิเวศในนาข้าว รักษาแหล่งอาหารตามธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประชาชน และชุมชน 

รวมถึงสร้างความรักความสามัคคีแก่ประชาชนในอำเภอแกดำ ถือได้ว่าเป็นสิ่งดีที่ทางอำเภอได้ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาล ด้านมิติวัฒนธรรม 5 F ได้แก่ Food Film Fation Fighting Festival เพื่อให้อำเภอแกดำเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ประกอบด้วย การจัดขบวนแห่บั้งไฟและจุดบั้งไฟ การแสดงมหรสพ การประกวดขบวนแห่อนุรักษ์พันธุ์กบ การแสดงศิลปะฟ้อนรำ และการออกร้านนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าในท้องถิ่นของทุกตำบล
วันที่ : 16 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2567
สถานที่ : เทศบาลตำบลมิตรภาพ หมู่ที่ 5 อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม