หลวงพ่อพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่

พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหว้หลวงพ่อพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

งานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี เป็นประเพณีทางศาสนาที่สำคัญของจังหวัดแพร่ ที่มีการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบนมัสการพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และยังเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม ในด้านการยกระดับงานเทศกาล ประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักระดับชาติ และนานาชาติ อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยนำอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดแพร่มาเป็นสิ่งจูงใจดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดแพร่เพิ่มขึ้น สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 15 – 22 พฤษภาคม 2567
ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร พระอารามหลวง