ประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตรย 

พระศรีอริยเมตไตรย

ประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตรย ซึ่งถูกยกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปี 2566 ด้านแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรม ประเพณี และประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตรย วัดไลย์ ของชาวลุ่มน้ำบางขามจังหวัดลพบุรี มีประวัติมายาวนาน กว่า 100 ปี มีความเชื่อเกี่ยวกับพระศรีอริยเมตไตรย หรือ พระศรีอาริย์ เกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังทางศีลธรรมที่เชื่อมโยงกับตำนานพระศรีอารย์และพิธีกรรม ได้แก่ ประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตรย

วัดไลย์ ได้กล่าวถึงการสร้างความดีที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนคือ #การให้ทาน ในรูปแบบโรงทานที่มีลักษณะทั้งโรงทานเรี่ยไรของวัด และโรงทานของชาวบ้านที่ตั้งอยู่ระหว่าง 2 ข้างทางขณะแห่พระศรีอริยเมตไตรย เป็นต้นแบบในการบริจาคทานที่พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมเป็นจำนวนมากถือเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความพร้อมเพียง ความสามัคคี พร้อมใจในการทำบุญ ซึ่งมีคุณค่าและความสำคัญในหลาย ๆ ด้าน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
ณ วัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ขอบคุณภาพจาก Facebook Fanpage : ททท.สำนักงานลพบุรี