ประเพณีอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2567

อัฏฐมีบูชา

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 69 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 22 – 30 พฤษภาคม 2567 ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พบกับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567
– ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ-สามเณร
– ลานวัฒนธรรม ตลาดวิถีชุมชนคนทุ่งยั้ง
– รำบูชาพระบรมธาตุ “วิสาขปุณณมี น้อมฤดี บูชาพระบรมธาตุ”
– พิธีเปิดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา และการแสดงมินิแสงสีเสียง “ตำนานเมืองทุ่งยั้ง” 
– เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 23 – วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567
– ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ-สามเณร
– ลานวัฒนธรรม ตลาดวิถีชุมชนคนทุ่งยั้ง ทอผ้าห่มพระบรมธาตุ
– พิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการแสดงพระธรรมเทศนา
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567
– พิธีสลากภัต และมหรสพสมโภช
– ลานวัฒนธรรม ตลาดวิถีชุมชนคนทุ่งยั้ง
– ขบวนแห่เครื่องสักการะพระบรมธาตุ ขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานขบวนอัญเชิญผ้าห่มพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ประดับอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. และขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม ๙ ขบวน
– พิธีสรงน้ำและห่มผ้าพระบรมธาตุทุ่งยั้งฯ
– การแสดงเหตุการณ์จำลองตามพุทธประวัติประกอบแสง สี เสียง งานประเพณีอัฏฐมีบูชา

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมวางดอกบัวถวายพระพุทธเจ้า และชมชิมช็อปลานวัฒนธรรม ตลาดวิถีชุมชนคนทุ่งยั้ง เลือกซื้อเลือกหาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่นและทุเรียนหลงหลินลับแล ร่วมสร้างบุญบารมี น้อมรำลึกในพระพุทธคุณ สืบสานพระพุทธศาสนา และอิ่มกายอิ่มใจในวิถีวัฒนธรรมเมืองทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่มา : https://www.facebook.com/uttaraditculture2495