ประเพณีสรงน้ำวัดพระพุทธบาทตากผ้า ณ ลำพูน

วัดพระพุทธบาทตากผ้า

ขอเชิญร่วมทำบุญ ประเพณีสรงน้ำวัดพระพุทธบาทตากผ้า สรงน้ำรอยพระพุทธบาท พระบรมสารีริกธาตุ รูปเหมือนครูบาพรหมา ในวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2567

ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน อานิสงส์จากการสรงน้ำพระ จะส่งผลให้เราปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความสุข จิตใจผ่องใส สดชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากมลทิน ทำให้อยู่เย็นเป็นสุข เป็นมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว รวมถึงแผ่ผลบุญให้บรรพบุรุษ ญาติมิตร สรรพสัตว์และเจ้ากรรมนายเวร

แหล่งที่มา: