เที่ยวงานบุญบั้งไฟ ตำบลบ่อใหญ่ ประจำปี 2567

บุญบั้งไฟบ่อใหญ่

ขอเชิญร่วมงาน ประเพณี บุญบั้งไฟ ตำบลบ่อใหญ่ ประจำปี 2567 ร่วมสนกกับขบวนฟ้อนและขบวนบั้งไฟสวยงาม 19 ขบวน จาก 18 หมู่บ้าน ส่วนกลางคืนนั้น ชมมหรสพ สมโภชตลอดทุกคืน

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 : ผ้าป่าสามัคคี รำวงย้อนยุค
วันที่ 8 มิถุนายน 2567 : ชมลิเก คณะ อีสาน นครศิลป์
วันที่ 9 มิถุนายน 2567 : ชมลิเก คณะ หมออั๋น สุดสะแนน

วันที่ 7-9 มิถุนายน 2567
ณ วัดโพธิ์ศรีบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม