เทศกาลหมากไม้รสหวาน งานของดีโนนสุวรรณ แห่งบุรีรัมย์

งานของดีโนนสุวรรณ

ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลหมากไม้หวาน งานของดีโนนสุวรรณ ประจำปี 2567 ชิมและเลือกซื้อทุเรียนนํ้าแร่ ของอำเภอโนนสุวรรณ รสชาติระดับโลก ชมขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่อลังการ 

วันที่ 7-11 มิถุนายน 2567
ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์