งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 2567

เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีของชาวจังหวัดสมุทรสาครให้ยิ่งใหญ่ต่อไป #ร่วมสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

📌วันที่ 12 -16 มิถุนายน 2567 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
📌วันที่ 13 มิ.ย. 2567 เวลา 09.00น. แห่องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ทั้งทางน้ำ และ ทางบก ตลอดทั้งวัน
📌วันที่ 16 มิ.ย. 2567 เวลา 10.00น. ไหว้วันคล้ายวันเกิดองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

แหล่งข้อมูล: