ตลาดท่าม่วง เสน่ห์ตลาดโบราณ ณ กาญจนบุรี

ใครที่ชอบเที่ยวแบบดื่มด่ำไปกับวิถีชีวิตชุมชน ต้องไม่พลาดกับ “ตลาดนางลอย” หรือตลาดท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ที่มีประวัติความเป็นมานับร้อยปี เมื่ออดีตคือชุมชนค้าขายชาวจีนที่คึกคัก แม้จะเคยประสบอัคคีภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2478 ก็ได้รับการบรูณะสถาปัตยกรรมต่าง ๆ จนกลายเป็นย่านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะ

ถ้าใครอยากเห็นความคึกคักของตลาดแห่งนี้ ก็สามารถมาเดินชมหาซื้อของคาวของหวานจับจ่ายใช้สอยกันได้ตั้งแต่ 04.00 – 09.00 หรือสะดวกมาช่วงเย็นก็ตั้งแต่ 18.00 เป็นต้นไปค่ะ