งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ อัตลักษณ์เมืองใต้ หนังตะลุง โนรา 

หนังตะลุง

ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคใต้ อัตลักษณ์เมืองใต้ หนังตะลุง โนรา การแสดงศิลปวัฒนธรรม 14 จังหวัดภาคใต้ และวงดนตรีลูกทุ่ง การสาธิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย และ อาหารถิ่นภาคใต้ นิทรรศการศิลปวัฒนรรรม การเสวนาทางวิชาการ การออกร้าน จําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

วันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2567
ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่