ประเพณีทำขวัญแม่โพสพ ตลาดประชารัฐบ้านด่าน ประจำปี 2567

#ห้ามพลาด อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี ทำขวัญแม่โพสพ ตลาดประชารัฐบ้านด่าน ประจำปี 2567 

กิจกรรมประกอบไปด้วย ชมการรำบวงสรวง การออกร้านนิทรรศการทุกตำบล สินค้า OTOP จากภาครัฐและเอกชน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สวนสนุกชุดใหญ่ครบวงจร และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

วันที่ 24-30 มิถุนายน 2567
ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์