สักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) ประจำปี 2567

สักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประจำปี 2567 จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เชิดชูเกียรติพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสักการะอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) พิธีบวงสรวงพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) การแสดงดนตรีไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการจัดนิทรรศการ “พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) บุคคลสำคัญของโลก