เทศกาลผลไม้และของดีศรีขุนหาญ

อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ …ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลผลไม้และของดีศรีขุนหาญ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 22 ช้อป ชม ชิม ทุเรียนภูเขาไฟ  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 7 กรกฎาคม 2567

ที่งตั้ง : สนามกีฬาวงกลมขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ