Tag Archives: กวนข้าวทิพย์

ประเพณีกวนข้าวทิพย์ คืออะไร

ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ชาวบ้านจะทำในเทศกาลออกพรรษา ถวายพระสงฆ์เพื่อเป็นการสักการบูชา ซึ่งถือเป็นสิริมงคลกับตนเองถ้ารับประทาน