Tag Archives: ประเพณีประจำปี

งานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี 

สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี และกราบสักการะพระศรีเมือง องค์หลวงพ่อแก่นจันทน์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองราชบุรี และพระบรมสารีริกธาตุ

จากศรัทธาพุทธศาสนาสู่ “ประเพณีปอยส่างลอง”

"ปอยส่างลอง" ประเพณีที่เต็มเปี่ยมด้วยเสน่ห์เพียงหนึ่งเดียวที่หาพอได้เฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชุมชนท้องถิ่