Tag Archives: ประเพณีให้ทานไฟ

ประเพณีบุญคูณลาน

วันนี้..ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีให้ทานไฟ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมกราคม ณ วัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗  ณ วัดพระเขียนไชยมนตรี ตำบลไชยมนตรี  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ [...]