Tag Archives: พระศรีอริยเมตไตรย

ประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตรย 

ชาวลุ่มน้ำบางขามจังหวัดลพบุรี มีประวัติมายาวนาน กว่า 100 ปี มีความเชื่อเกี่ยวกับพระศรีอริยเมตไตรย หรือ พระศรีอาริย์