Tag Archives: พิธีกรรม

“นาตาแฮก” ความเชื่อสู่ประเพณีปลูกข้าวของชาวบ้าน

ความเชื่อและความศรัทธาในเรื่อง ‘‘ผีตาแฮก’’ ประเพณีปลูกข้าวของชาวบ้านท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นการเคารพบูชาผืนดิน

พิธีกรรมหลอกผี มีจริงหรือ?!

เมื่อยังไม่ตายก็ต้องทำพิธีกรรมหลอกผีกันซะหน่อย กับความเชื่อของชาวร้อยเอ็ด จากจุดเริ่มต้นหมาบ้าสู่พิธีกรรมเก่าแก่ "แก้กลหมาว้อ" ค่ะ