Tag Archives: พุทธศาสนา

สายมูบูเรื่องงาน ต้องมาสักการะหลวงพ่อใหญ่ ณ วัดม่วง จ.อ่างทอง

สักการะ “หลวงพ่อใหญ่” วัดม่วง จ.อ่างทอง ว่ากันว่าหากได้สัมผัสที่ปลายพระนิ้วหลวงพ่อใหญ่ ท่านจะประทานพรให้เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน

ประเพณีสรงน้ำวัดพระพุทธบาทตากผ้า ณ ลำพูน

ขอเชิญร่วมทำบุญ ประเพณีสรงน้ำวัดพระพุทธบาทตากผ้า สรงน้ำรอยพระพุทธบาท พระบรมสารีริกธาตุ รูปเหมือนครูบาพรหมา ในวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2567

ประเพณีอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2567

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 69 ประจำปี 2567 ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ประเพณีแปดเป็งไหว้สาพระเจ้าตนหลวง ฉลองครบรอบ 533 ปี ที่พะเยา

งานประเพณีแปดเป็งไหว้สาพระเจ้าตนหลวง ฉลองครบรอบ 533 ปี ถวายเป็นพุทธบูชาและกราบไหว้สักการะพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองพะเยา

ประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตรย 

ชาวลุ่มน้ำบางขามจังหวัดลพบุรี มีประวัติมายาวนาน กว่า 100 ปี มีความเชื่อเกี่ยวกับพระศรีอริยเมตไตรย หรือ พระศรีอาริย์

หลวงพ่อพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่

งานประเพณีไหว้หลวงพ่อพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

ประเพณีกวนข้าวทิพย์ คืออะไร

ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ชาวบ้านจะทำในเทศกาลออกพรรษา ถวายพระสงฆ์เพื่อเป็นการสักการบูชา ซึ่งถือเป็นสิริมงคลกับตนเองถ้ารับประทาน

ประเพณีผีตาโขน ประเพณีแฟนตาซีแห่งเดียวในโลก

ผีตาโขน เดิมมีชื่อเรียกว่า ผีตามคน ค่ะ  เป็นเทศกาลที่ได้รับอิทธิพลมาจากมหาเวสสันดรชาดก เป็นชาดกในทางพระพุทธศาสนา

จากศรัทธาพุทธศาสนาสู่ “ประเพณีปอยส่างลอง”

"ปอยส่างลอง" ประเพณีที่เต็มเปี่ยมด้วยเสน่ห์เพียงหนึ่งเดียวที่หาพอได้เฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชุมชนท้องถิ่