Tag Archives: มหาสารคาม

“ประเพณีกราบเจ้าหลวงปู่หิน” จังหวัดมหาสารคาม

"ประเพณีกราบเจ้าหลวงปู่หิน" จัดเป็นงานประเพณีสำคัญของชาวตำบลหนองกุง กำหนดจัดงานคือวันที่ 11-12 เมษายน ของทุกปี