Tag Archives: วัดท่าขนุน

สงกรานต์แล้ว ไปสรงน้ำพระพุทธรุปทองคำ ณ วัดท่าขนุนกัน!

เนื่องในวันสงรานต์ ขอเชิญประชาชนร่วมสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ของไทย แห่รอบเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิ