Tag Archives: วิสาขบูชา

หลวงพ่อพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่

งานประเพณีไหว้หลวงพ่อพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา