Tag Archives: หนังตะลุง

เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน

ใครอยู่ภาคกลางแต่อยากชมศิลปะชั้นครูตามขนบทางใต้ของไทย ต้องไม่พลาดกับ "เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน" จังหวัดราชบุรีในวันที่ 13 - 14 เมษายนนี้