Tag Archives: เจ้าหลวงปู่หิน

“ประเพณีกราบเจ้าหลวงปู่หิน” จังหวัดมหาสารคาม

"ประเพณีกราบเจ้าหลวงปู่หิน" จัดเป็นงานประเพณีสำคัญของชาวตำบลหนองกุง กำหนดจัดงานคือวันที่ 11-12 เมษายน ของทุกปี