Tag Archives: แห่ปราสาทผึ้ง

ประเพณีสงกรานต์แห่ปราสาทผึ้ง ที่กาญจนบุรี

ช่วงวันสงกรานต์ ในวันที่ 17 เมษายน ของทุกปี ชาวบ้านจะนำปราสาทผึ้งไปประกอบพิธี โดยการแห่ปราสาทผึ้งไปรอบหมู่บ้านและนำกลับไปตั้งที่วัด